قالیباف به رئیسی، نامه رسمی زد/ این اقدام، «غیرقانونی» است + تصویر نامه

قالیباف به رئیسی، نامه رسمی زد/ این اقدام، «غیرقانونی» است + تصویر نامه

قالیباف به رئیسی، نامه رسمی زد/ این اقدام، «غیرقانونی» است + تصویر نامه

 

نظر شما !!