قرار کتاب به «داستان مکاشفه» رسید

ویژه برنامه «قرار کتاب» با معرفی و بررسی کتاب «داستان مکاشفه» نوشته فرحناز علیزاده در فرهنگسرای اندیشه برگزار می‌شود.

نظر شما !!