لبخند به چهره قلعه‌نویی بازگشت

امیر قلعه‌نویی در آخرین تمرین تیم ملی با چهره‌ای متفاوت نسبت به تمرین ریکاوری پس از مصاف با روسیه دیده می‌شود.

نظر شما !!