لحظه ورود کروناویروس به سلول+فیلم

به گزارش فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین و به نقل از فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشینیورک‌تایمز، ویروس ایجاد کننده بیماری کووید-۱۹ پس از ورود به سلول، آن را وادار به تولید ویروس‌های بیشتر می‌کند در نهایت سلول پاره شده و گروهی جدیدی از ویروس‌ها آزاد می‌شوند.

در این فیلم نحوه‌ی تبدیل شدن سلول به کارخانه‌ی ویروس‌سازی توسط عامل بیماری‌زا قابل مشاهده است.

این ویدئو توسط سوفی-ماری آیکر(Sophie-Marie Aicher) و دِلفین پلاناس(Delphine Planas) که ویروس‌شناس‌های مرکز پاستور در پاریس هستند ثبت شده است. آن‌ها در مسابقه فیلم‌های میکروسکوپی که توسط شرکت سازنده دوربین‌های نیکون(Nikon) حمایت می‌شد لوح افتخار دریافت کردند.

ضبط این فیلم ۴۸ ساعت به طول انجامیده است و هر ۱۰ دقیقه یک بار یک تصویر ثبت شده است. کروناویروس‌ها که در این فیلم به شکل نقاطی قرمز رنگ قابل مشاهده هستند در میان توده‌های خاکستری که سلول‌های مغز خفاش هستند حرکت می‌کنند.

سلول‌های مغز خفاش پس از آن که توسط ویروس آلوده می‌شوند با یکدیگر ادغام شده و توده‌ای بزرگ ایجاد می‌کنند. این توده در نهایت منفجر و باعث از بین رفتن سلول می‌شود.

شیوع ویروس سارس-کوو-۲ که عامل بیماری کووید-۱۹ است در سال ۲۰۱۹ از ووهان چین آغاز شد و سپس سراسر جهان را درگیر کرد.

انتهای پیام

نظر شما !!