لطفی: برای برد سایپا سرمان را هم می‌دهیم

به گزارش “فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین”، سایپا در شرایطی حساسی قرار گرفته و بعد از سالها در آستانه یک اتفاق تلخ و سقوط احتمالی قرار گرفته است. با این حال بازیکنان نارنجی‌پوش امیدوارند طی دو بازی باقیمانده به نتایج مدنظر خود دست یابند و بتوانند شرایط را برای بقا فراهم سازند.

مجتبی لطفی در این خصوص می‌گوید: تمرکز خوبی برای بازی با آلومیفرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشینم اراک داریم و کاملا به کسب برد در این بازی امیدوار هستیم. جای هیچ اشتباهی باقی نمانده است و باید هر کدام از ما با چند برابر توان خود برای کسب برد و نتیجه لازم تلاش کنیم. مطمئن هستیم که با یکدلی و اتحادی که بین بازیکنان شکل گرفته قادر خواهیم بود یک نتیجه خوب را برابر حریف کسب کنیم و شانس بقای خودمان را افزایش دهیم.

 

وی درباره شرایط خط دفاعی این تیم گفت: همانطور که گفتم جای هیچ اشتباهی وجود ندارد. شناخت خوبی از حریف داریم و آنالیز مناسبی از سوی کادرفنی صورت گرفته است تا بتوانیم به نتیجه در این بازی برسیم. کاری به هیچ اتفاقی نداریم و این خودمان هستیم که باید برای پیروزی از جان مایه بگذاریم و برای برد سایپا سرمان را هم می‌دهیم. سایپا بازیکنان خوبی دارد و باید نشان دهیم که جایگاه ما اینجای جدول نیست.

 

مدافع میانی نارنجی‌پوشان با حساس خواندن شرایط تیمش گفت: امیدوارم در دیگر دیدارها هم شاید یک بازی جوانمردانه باشیم و در نهایت به هدفی که می‌خواهیم برسیم. بازی سختی برای ما خواهد بود اما در طول فصل امتیازات زیادی را با بدشانسی از دست داده‌ایم و باید هر طور شده از این بازی سربلند خارج شویم و همچنان شانس بقا را تا هفته پایانی برای خودمان حفظ کنیم. کاملا به این مساله خوش بین هستیم که در صورت برتری در بازی مقابل آلومیفرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشینم قادر به بقا خواهیم بود و برای این موضوع تا سر حد توان خواهیم جنگید.

 

نظر شما !!