لغو مراسم جایزه ادبی هلند به خاطر اظهارات نویسنده سورینامی

«تماشای خورشید»؛ مراسم نکوداشت بنیان‌گذار دایره‌المعارف تشیع، مهدی محقق برگزار می‌شود.

نظر شما !!