مجمع عمومی فوق‌العاده نصر تهران؛ امروز، هشتم دی‌ماه برگزار می‌شود

مجمع عمومی فوق‌العاده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با دستور جلسه اصلاح اساس‌نامه، امروز، ۸ دی‌ماه به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد.

بر اساس تبصره‌ یک ماده ۷ اساس‌نامه‌ سازمان، نمایندگان حقوقی، اعضای حقیقی دارای پروانه‌ کسب و اعضای حقیقی دارای رتبه‌ مشاوره دارای حق رای در مجامع هستند.

بر همین اساس دارندگان حق رای در مجمع اعضایی هستند که در روز رأی‌گیری عضویت معتبر داشته باشند. نمایندگان شرکت‌ها برای اخذ برگ رأی، باید معرفی‌نامه‌ دارای مهر و امضای مجاز در سربرگ شرکت مربوطه داشته باشند. به همراه داشتن کارت ملی نیز برای اخذ برگ روی الزامی است.

طبیعتاً چنانچه عضوی به نمایندگی از چند شرکت برای رأی‌گیری در مجمع حضور پیدا کند، باید معرفی‌نامه‌ای با شرایط ذکرشده در بند قبل، از تمامی شرکت‌های مربوطه به همراه داشته باشد.

امکان معرفی نماینده برای فروشگاه‌ها و مشاوران عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران وجود ندارد.

این مجمع راس ساعت پانزده در هتل ارم تهران برگزار می‌شود. آخرین نسخه از پیش‌نویس پیشنهادی به مجمع برای اصلاح اساسنامه را می‌توانید از طریق این لینک دریافت کنید.

نظر شما !!