محبی در استقلال رقیب پیدا کرد! (عکس)

محمد محبی آخرین بار به ملوان گل زد و‌ بعد از آن دیدار هنوز موفق به گلزنی نشده است.

نظر شما !!