مدیر عامل متروی تهران: خط شمالی مترو امشب باز می‌شود

به گزارش فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین مهدی شایسته اصل مدیر عامل شرکت بهره برداری متروی تهران اظهار کرد: همکاران من لوکوموتیوی که تند رو بود را روی ریل گذاشتند تا متروی آسیب دیده را جابجا کنند با این وجود بعد از آن سیستم برق وصل و امشب خط شمالی ما باز میشود.

وی گفت: برای خط شمالی هماهنگی ها انجام شده است که خط باز شود و برای خط جنوبی باید کار ریل و متناسب سازی ان انجام شود و همکاران در حال فعالیت هستند و امیدواریم بتوانیم که تا صبح باز شود.

شایسته افزود: علت حادثه جمع بندی در کمیسیون سوانح انجام دادیم که تا چند ساعت دیگر اعلام می‌شود.

نظر شما !!