مردان نویسندگان مرد را می‌خوانند؛ زنان نویسندگان زن

«تماشای خورشید»؛ مراسم نکوداشت بنیان‌گذار دایره‌المعارف تشیع، مهدی محقق برگزار می‌شود.

نظر شما !!