مردم در کشورهای مختلف چه غذایی برای ناهار می‌خورند؟

مطالعه ای که در ۲۷ کشور جهان انجام شد، نشان داد که زمان صرف ناهار در سراسر جهان متفاوت است و کوتاه ترین استراحت ناهار در یونان و طولانی ترین آن در کشورهای جنوب شرقی آسیا دیده شده است. غذایی که مردم می خورند نیز کاملاً متفاوت است و می تواند دید متفاوتی از فرهنگ های دیگر به ما بدهد. با ما سفر کنید و این ۱۵ ناهار متفاوت را بررسی کنید.

۱. کره جنوبی

مردم در کشورهای مختلف چه غذایی برای ناهار می‌خورند؟

۲. کالیفرنیا

مردم در کشورهای مختلف چه غذایی برای ناهار می‌خورند؟

۳. فنلاند

مردم در کشورهای مختلف چه غذایی برای ناهار می‌خورند؟

۴. لبنان

مردم در کشورهای مختلف چه غذایی برای ناهار می‌خورند؟

۵. سوئد

مردم در کشورهای مختلف چه غذایی برای ناهار می‌خورند؟

۶. فلوریدا

مردم در کشورهای مختلف چه غذایی برای ناهار می‌خورند؟

۷. هند

مردم در کشورهای مختلف چه غذایی برای ناهار می‌خورند؟

۸. پرتغال

مردم در کشورهای مختلف چه غذایی برای ناهار می‌خورند؟

۹. بلژیک

مردم در کشورهای مختلف چه غذایی برای ناهار می‌خورند؟

۱۰. لهستان

مردم در کشورهای مختلف چه غذایی برای ناهار می‌خورند؟

۱۱. مکزیک

مردم در کشورهای مختلف چه غذایی برای ناهار می‌خورند؟

۱۲. شمال انگلیس

مردم در کشورهای مختلف چه غذایی برای ناهار می‌خورند؟

۱۳. ایتالیا

مردم در کشورهای مختلف چه غذایی برای ناهار می‌خورند؟

۱۴. فرانسه

مردم در کشورهای مختلف چه غذایی برای ناهار می‌خورند؟

۱۵. مونترال

مردم در کشورهای مختلف چه غذایی برای ناهار می‌خورند؟

منبع: روزیاتو

نظر شما !!