مسابقات بين المللي اختراعات کانادا 2022

♦ مسابقات بين المللي اختراعات کشور کانادا “تورنتو”

♦ وضعيت : در حال ثبت نام

♦ مهلت ثبت نام: ۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

♦ تاریخ برگزاری: ۵ شهریور ماه ۱۴۰۱

♦دریافت فرم ثبت نام: “دریافت فایل ثبت نام با فرمتPDF” 

♦ سايت رسمي مرجع برگزار كننده :

www.tisias.org

نظر شما !!