معاون رئیسی: کسانی که با هدف براندازی به میدان آمدند باید مجازات سختی را تحمل کنند

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت مردمی تمام توان خود را برای خدمت به مردم و پیشرفت کشور به کار گرفته، گفت: بخش زیادی از توان دولت در یک و سال و اندی که از عمر آن گذشته صرف جبران اشتباهات عجیب گذشته شده است.

به گزارش فارس، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور  با بیان اینکه معتقدم اقدامات دشمن به ویژه در پائیز امسال در نوع خود بی سابقه بود، گفت: دشمن توانست با به کارگیری برخی عناصر خود فروخته و برخی افراد فریب خورده برای اولین‌بار در تاریخ انقلاب چالش امنیتی و سیاسی جدی برای ملت و کشور درست کند.

وی با بیان اینکه این اقدامات بعضی از دشمنان را هم امیدوار کرده بود، اظهار کرد: امیدواری دشمن به مزدوران خود در داخل و خارج کشور برای براندازی نظام و همراهی تعدادی از افراد سطحی با دشمن سبب شد تا همه بدخواهان ایران و رسانه ها و مزدورانشان از همه ظرفیت‌های خود برای ادامه دشمنی علنی استفاده کنند و نظام اسلامی برای جلوگیری از ریختن خون بی‌گناهان یا حتی فریب‌خوردگان مجبور بود جهت تفکیک بین منافقین و سایر مزدوران با مردم عادی و برخی افراد احساساتی و سطحى،حداکثر مماشات را در این چند ماه گذشته به کار گیرد.

دهقان افزود: این اندازه از مماشات برای حفظ جان معترضان، برگ دیگری از مظلومیت نظام اسلامی بود به گونه ای که برای حفظ جان افراد عادی که فریب دشمن را در فضای مجازی خورده بودند، ده‌ها نفر از نیروهای بسیجی و انتظامی مظلومانه و بدون سلاح در چنگ اغتشاش‌گران و مزدوران دشمن گرفتار شدند و به شهادت رسیدند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه عدم همراهی مردم با بدخواهان با وجود مشکلات اقتصادی موجود و سختی‌ها، نشان از اوج دشمن شناسی و آگاهی ملت نسبت به توطئه دشمنان دارد، تصریح کرد: مردم فهیم و هوشیار با وجود انتقاداتی که به برخی از مسائل دارند به هیچ وجه حاضر نشدند با مزدوران آمریکا و انگلیس و با جریانات خونریزی مثل منافقین و داعش همراهی کنند.

دهقان با بیان اینکه شاهد بودیم که عوامل دشمن در اغتشاشات از هیچ تخریب و جنایتی دریغ نکردند، متذکر شد: کسانی که با انگیزه وهدف براندازی به عنوان مزدور دشمن و همراه داعش و منافقین به میدان آمدند باید انتظار داشته باشند در چهارچوب قانون مجازات سختی را تحمل کنند.

وی افزود: البته نظام اسلامی با کسانی که مرتکب جنایت نشده اند و از روی احساسات و به خاطر فریب خوردگی یا برخی انتقادات به حق بدون قصد براندازی با اغتشاشات همراهی کردند، در صورت ندامت با رافت برخورد خواهد کرد.با یک دهه فجر متفاوت روبرو خواهیم بود.

نظر شما !!