معاون عملیات سپاه: برای فروپاشی ایران باید از دریای خون گذشت (فیلم)

سردار نیلفروشان، معاون عملیات سپاه گفت: آقای بایدن گوش کن، اینجا کشوری نیست که با عملیات رسانه‌ای ساقط شود. برای فروپاشی ایران باید از دریای خون گذشت که شما توانایی عبور از آن را ندارید.

نظر شما !!