مهلت ثبت نام وام دانشجویان علوم پزشکی تهران امروز پایان می‌یابد

به گزارش فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران که هنوز موفق به ثبت نام وام تحصیلی نشده اند، تا پایان وقت امروز مهلت دارند از طریق پرتال دانشجویی به نشانی https://portal.srd.ir/ اقدام به ثبت نام کنند.

براین اساس، دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ که در نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ شروع به تحصیل کرده اند نیز مجاز به ثبت نام از طریق پرتال دانشجویی هستند.

دانشجویان متقاضی دریافت وام تحصیلی باید فرم تعهد محضری را تکمیل کرده و پس از ثبت در دفترخانه، اصل تعهد را به امور دانشجویی دانشکده خود تحویل دهند.

دانشگاه علوم پزشکی تهران همچنین اعلام کرده است که وام ازدواج به دانشجویان دوره روزانه و همچنین دانشجویان شهریه پرداز که در دوران تحصیل، عقد رسمی کرده اند، برای یک نوبت تعلق می گیرد.

تنها در صورتی که زوجین دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تهران باشند، با رعایت سایر شرایط به هر دو نفر تسهیلات ازدواج تعلق می گیرد. مدارک لازم برای درخواست وام ازدواج شامل فرم تکمیل شده درخواست، تعهد محضری، تصویر عقدنامه و کارت ملی است که دانشجویان می توانند با مراجعه به امور دانشجویی دانشکده خود اقدام به ثبت نام کنند.

انتهای پیام

نظر شما !!