موافقت با انتقال ۱۵۲ دانشجوی شاهد و ایثارگر به دانشگاه محل سکونت

به گزارش فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، دکتر سید فردین تقی زاده ضمن بیان این مطلب گفت: مطابق سنوات گذشته درخواست انتقال و میهمانی دانشجویان شاهد و ایثارگر برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ طی دو نوبت در خرداد ماه و آذر ماه امسال در سامانه سجاد ثبت و تقاضای آنان رسیدگی شد.

مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان گفت: در سال جاری علی رغم مجازی بودن تحصیل در دانشگاه ها، برای نمیسال اول سال تحصیلی از مجموع ۲۶۰ تقاضا برای انتقال و میهمانی با درخواست ۲۲۹ دانشجوی شاهد و ایثارگر موافقت به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، وی گفت: این تعداد تقاضا مربوط به ورودی های قبل از ۱۳۹۹ بوده است. با توجه به شروع کرونا از اسفند ماه ۱۳۹۸ تحصیل دانشجویان در دانشگاه‌ها  به صورت غیر حضوری بوده بنابراین ورودی های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تاکنون در دانشگاه های پذیرفته شده اولیه به صورت مجازی مشغول تحصیل بوده اند.

مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر افزود: با توجه به اینکه احتمالاٌ در نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ آموزش به صورت حضوری خواهد بود، لذا ضمن اطلاع رسانی برای ورودی های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ سامانه نقل و انتقال را در آذرماه فعال کردیم و برای نیم سال دوم تعداد ۱۹۷ درخواست در سامانه ثبت شد که برای ۱۵۲ نفر حکم میهمانی یا انتقال صادر شد.

دکتر تقی زاده اعلام کرد: برای جلوگیری از افت تحصیلی دانشجویان انتقالی، وضعیت تحصیلی دانشجویان میهمان و انتقالی رصد می شود تا در صورت بروز مشکل نسبت به برگزاری کلاس های تقویتی و مشاوره ای اقدام لازم انجام پذیرد.

انتهای پیام

نظر شما !!