مومنی: باشگاه برای تک تک هزینه های خود سند دارد/ 50+100 میلیارد تومان کمک بورسی به استقلال

به گزارش “ورزش سه”، بحث استفاده بیش از مقدار مصوب از درآمد بورسی توسط باشگاه استقلال طی این چند وقت اخیر موضوع مهمی بود که کمیته مصارف آن را تخلف تشخیص داده بود. به گفته عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال اما این باشگاه برای حدود 50 میلیارد تومان اضافه ای که برداشت شده نیز مجوز داشته است. 

محمد مومنی در مورد انتقاداتی که از هزینه های انجام شده در دوران مدیریت قبلی می شود گفت: ما چون یک مقداری قدمت بیشتری در این سال نسبت به آقای فتح الله زاده داشتیم، می توانم بگویم که از نظر مالی در کل مشکلی نداریم فقط نوع و نگاه مدیریتی هر فرد نسبت به منابع مالی متفاوت است. آقای آجورلو و آقای فتح الله زاده هر دو در راستای منافع باشگاه تلاش می کنند ولی ممکن است روش های متفاوتی داشته باشند. 

او که با شب های فوتبالی صحبت می کرد در خصوص مبلغ مازاد بر مبلغ مصوبی که باید از بورس برداشت و برای پرداخت بدهی ها هزینه می شد تاکید کرد: بورس مبلغی به ما داده بود. یکسری پول ها شامل حکم قضات شده و ما هیچ دخل و تصرفی نداشتیم و از حساب باشگاه کم شده بود. آنها شکایت کرده و حکم داشتند. این سرمنشا مشکلات بود.

آقای قربانزاده بسیار همکاری و نقطه تاریک‌های به وجود آمده را حل کردند. با همه اوضاع و احوال، همه پولی که آقای آجورلو خودش آورده بود بعلاوه پول بورس خرج باشگاه شده و مدارکش هم موجود بود.

مومنی با تاکید بر  اینکه تمامی هزینه های باشگاه استقلال با مجوز و سند صورت گرفته، از 50 میلیارد دیگری سخن به میان آورد که علاوه بر صد میلیارد قبلی و با مجوز کمیته مصارف، برای بدهی هایی هزینه شده که حکم آنها از پیش اعلام شده بود. او در این رابطه افزود: یک ماه قبل از تاسیس کارگروه مصارف این پول خارج شده بود و ما هم هیچ گونه دخل و تصرفی در آن نداشتیم. چون آقای قربانزاده می گفت که ما صد میلیارد را اجازه داده بودند.

برای صد میلیاد که مجوز داده بودند. مشکل، آن پول هایی بود که از باشگاه به وسیله حکم قاضی برداشته شده بود بعد از توضیحات ما قبول کردند. این مبغ چیزی در حدود 50 میلیارد تومان بود. مدارکش هم موجود است. این مبلغ خرج آن قسمت از احکامی شده که بدون اطلاع ما دوستان با حکم از حساب برداشت کرده اند.

نظر شما !!