مکان نامتعارف برای ساخت کودکستان در ژاپن! (+عکس)

عصر ایران شرکت تاکاهیرو آکییاما آرکیتکس (Takahiro Akiyama Architects) با هدف رسیدگی به مشکل کمبود امکانات مراقبت از کودکان در ژاپن، فضای خالی زیر یک مسیر ریلی را برای ایجاد یک کودکستان به کار گرفته است. این پروژه به نوعی فصایی که به نظر نمی رسد کاربرد دیگری داشته باشد را احیا کرده است.

یک سقف 67 متری زیر این مسیر ریلی در مرکز شهر توکیو ساخته شده است که کودکستان را از سر و صدا و هیاهوی محیط اطراف و ایستگاه قطار مجاور مصون نگه می دارد.

در داخل، این کودکستان شامل سه بخش متصل به هم دارای کلاس های درس محصور و فضاهای نیمه باز می شود تا محیطی جذاب، راحت و خنک برای یادگیری و بازی ایجاد شود.

استفاده از فضاهای نامتعارف برای ساخت کودکستان در ژاپن

تغییر کاربری فضاهای نامتعارف برای ساخت کودکستان

این قبیل راه‌حل های نوآورانه برای رسیدگی به مشکل کمبود کودکستان در ژاپن مفید به نظر می رسند. کمبود زمین برای ساخت کودکستان موجب می شود تا استفاده از فضاهای نامتعارف برای ساخت آن مورد توجه طراحان قرار بگیرد.

تیم شرکت تاکاهیرو آکییاما آرکیتکس به دنبال ایجاد مکانی بودند که پذیرای کودکان بوده و به روی شهر و جامعه باز باشد. در همین راستا، فضای خالی زیر یک مسیر ریلی قدیمی که در سال 1931 ساخته شده بود، توجه آنها را به خود جلب کرد.

استفاده از فضاهای نامتعارف برای ساخت کودکستان در ژاپن

ساختمان این کودکستان حدود 3.9 متر ارتفاع دارد و پهنای آن حدود 6 متر است. عابرانی که در امتداد خیابان پیاده‌روی می کنند می توانند نگاهی کوتاه به زندگی جاری در کودکستان داشته باشند و ارتباط بین آنها به طور طبیعی شکل بگیرد.

اتاق های فضای داخلی کودکستان در سه بخش قرار گرفته اند که توسط یک زمین بازی و یک زمین شنی از هم جدا می شوند. بخش های دیگر مانند ناحیه شستشو، تجهیزات بازی، پارکینگ دوچرخه و یک ایوان ورودی بین هر یک ستون های مسیر ریلی ادغام شده اند.

با توجه به افزایش شدید دما در فصل تابستان، شرکت تاکاهیرو آکییاما آرکیتکس یک زمین بازی را در نظر گرفته که به عنوان فضایی نیمه باز عمل می کند. مسیر ریلی به عنوان سقف اصلی عمل کرده و از زمین بازی در برابر نور خورشید محافظت می کند، در شرایطی که سقف سازه محافظت در برابر باران را ارائه کرده و همچنین زمین بازی را با نور بازتابی روشن می کند.

استفاده از فضاهای نامتعارف برای ساخت کودکستان در ژاپن

استفاده از فضاهای نامتعارف برای ساخت کودکستان در ژاپن

استفاده از فضاهای نامتعارف برای ساخت کودکستان در ژاپن

استفاده از فضاهای نامتعارف برای ساخت کودکستان در ژاپن

استفاده از فضاهای نامتعارف برای ساخت کودکستان در ژاپن

استفاده از فضاهای نامتعارف برای ساخت کودکستان در ژاپن

استفاده از فضاهای نامتعارف برای ساخت کودکستان در ژاپن

 

نظر شما !!