میادین مغناطیسی که می‌توانند سیستم هشدار سونامی‌های مرگبار باشند

به گزارش فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین و به نقل از فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشینساینتیست، ممکن است بتوانیم سونامی‌های مرگبار را با استفاده از میادین مغناطیسی آنها پیش‌بینی کنیم. از آنجا که آب دریا رسانای الکتریکی است، هنگامی که مقادیر قابل توجهی از آن به طور ناگهانی حرکت می‌کنند، میدان مغناطیسی کوچکی ایجاد می‌شود. از این میدان مغناطیسی می‌توان برای پیش‌بینی سونامی پیش از آغاز تغییر سطح دریا استفاده کرد.

دانشمندان معتقد بودند که این موضوع احتمالا طی چند سال آینده امکان‌پذیر می‌شود اما اطلاعات لازم برای اثبات آن را در اختیار نداشتند. “ژیهنگ لین”(Zhiheng Lin)، پژوهشگر “دانشگاه کیوتو”(KyotoU) ژاپن و همکارانش، از داده‌های دو سونامی که یکی در سال ۲۰۰۹ در ساموآ و دیگری در سال ۲۰۱۰ در شیلی رخ داد، برای اثبات امکانپذیر بودن این روش استفاده کرده‌اند. علاوه بر این، از تغییرات میدان مغناطیسی می‌توان برای تخمین زدن دقیق تغییرات سطح دریا در اثر وقوع سونامی استفاده کرد.

برای تعیین کردن اینکه چه زمانی یک سونامی روی حسگرها حرکت می‌کند، معمولا از فشارسنج‌هایی که در کف دریا قرار می‌گیرند، استفاده می‌شود اما این تغییرات فشار، وجود سونامی را فقط پس از عبور آن از حسگرها نشان می‌دهند. لین و گروهش، مجموعه‌ای از حسگرهایی که در جنوب اقیانوس آرام قرار گرفته بودند، برای اندازه‌گیری میدان مغناطیسی و تغییرات سطح دریا در مورد دو سونامی طی سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ استفاده کردند.

لین گفت: حسگرهای فشار بلافاصله پس از تغییر سطح دریا، نسبت به سونامی واکنش نشان می‌دهند اما میدان مغناطیسی سونامی، زودتر از تغییر سطح دریا در اثر سونامی ظاهر می‌شود.

وی افزود: انتظار می‌رود که سرعت ظاهر شدن آن، به عمق آب منطقه بستگی داشته باشد اما در این موارد، تغییر میدان مغناطیسی حدود یک دقیقه پیش از تغییر سطح دریا رخ می‌دهد.

این موضوع، مهم است زیرا حسگرهای فشار اغلب بسیار نزدیک به خطوط ساحلی هستند و نمی‌توانند هشدار سودمندی در مورد سونامی ارائه دهند.

“نیشا اشنپف”(Neesha Schnepf)، پژوهشگر “دانشگاه کلرادو بولدر”(CU Boulder) آمریکا گفت: شبکه‌هایی از “شناوه‌ها”(Buoys) وجود دارند که فشار آب را در اطراف اقیانوس آرام اندازه‌گیری می‌کنند. آنها معمولا نزدیک به خطوط ساحلی هستند اما مغناطیس‌سنج‌ها معمولا در وسط اقیانوس به کار می‌روند و می‌توانند پیش از اینکه سونامی به شناوه‌ها برسد، اطلاعاتی را در مورد آن ارائه دهند.

با توجه به این واقعیت که تغییرات میدان مغناطیسی، ارتفاع امواج سونامی را پیش‌بینی می‌کند، شاید این روش بتواند به ساکنان سواحل کمک کند تا برای سونامی‌های پیش رو آماده شوند.

این پژوهش، در مجله “JGR Solid Earth” به چاپ رسید.

انتهای پیام

نظر شما !!