میزبانی به ایران نزدیک است/ 13 مرداد؛ نمایندگان AFC در تهران

به گزارش “فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین”، کنفدراسیون فوتبال آسیا با تاکید فیفا دور نهایی مقدماتی جام جهانی 2022 را به صورت غیر متمرکز و طبق روال پیش از کووید 19 برگزار خواهد کرد. البته در جریان بازی برگزاری ها پروتکل های بهداشتی باید رعایت شود و حضور یا عدم حضور تماشاگر بر عهده میزبان است. بر همین اساس فدراسیون های ملی استادیوم  های میزبان را به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی کرده اند و سفر نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا به کشورها به منظور بررسی امکانات و هم چنین یادآوری الزاماتی است که باید در برگزاری بازی ها از سوی فدراسیون های ملی رعایت شود.

 

اگر چه فدراسیون فوتبال سعی کرده اینطور وانمود کند میزبانی ایران در بازی های مورد اشاره قطعی نیست اما فیفا استادیوم آزادی را به عنوان میزبان بازی های تیم ملی فوتبال ایران تایید کرده است و تنها در صورتی این میزبانی لغو می شود که در سفر نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا به تهران نسبت به اجرای الزامات تعهد داده نشود که یکی از آنها همکاری در خصوص نصب VAR در استادیوم آزادی است. البته AFC به فدراسیون های ملی اعلام کرده در نصب کمک داور وید ئویی در استادیوم ها به آنها کمک خواهد کرد و این کمک شامل حال فدراسیون فوتبال ایران و استادیوم آزادی هم خواهد شد. البته همان طور که اشاره شد فدراسیون فوتبال باید در خصوص برگزاری بازی ها یک سری تعهدات به کنفدراسیون فوتبال آسیا بدهد که از جمله آن می توان به رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی اشاره کرد و هم چنین پرداخت حق پخش بازی ها از سوی سازمان صدا و سیما و دیگر مسایلی که در خصوص بازاریابی و در آمدزایی برای کنفدراسیون فوتبال آسیا مهم است.

 

البته به همین بهانه روز گذشته نشستی در فدراسیون فوتبال برگزار شد و در این خصوص با گمرگ و هم چنین استادیوم آزادی مکاتباتی انجام شد تا در صورت نهایی شدن میزبانی ایران به سرعت VAR در استادیوم آزادی نصب شود.

نظر شما !!