نامزدهای نهایی جایزه گوردن برن/ تقدیر از نوشته‌هایی درباره مشکلات اجتماعی

«تماشای خورشید»؛ مراسم نکوداشت بنیان‌گذار دایره‌المعارف تشیع، مهدی محقق برگزار می‌شود.

نظر شما !!