نبود نظارت بر فروش‌های اینترنتی ناشران به معنای حذف کتاب‌فروشی‌ها است

تعطیلی کتاب‌فروشی‌ها در پیچ پنجم کرونا

تعطیلی کتاب‌فروشی‌ها در پیچ پنجم کرونا

نظر شما !!