نتایج اولیه آزمون سراسری منتشر شد

به گزارش الف، نتایج اولیه آزمون سراسری 1400 در سایت سازمان سنجش قابل دسترسی است.

 

نظر شما !!