نخستین جشنواره ملی «ترجمان فتح» برگزار می‌شود

داوود امیریان

آثار ترجمه شده از ادبیات جنگ ما پر از ایراد است/ مترجم خودجوش برای آثار ایرانی وجود ندارد!