نسخه ارنست همینگوی برای درمان زندگی آنلاین درون قرنطینه

«تماشای خورشید»؛ مراسم نکوداشت بنیان‌گذار دایره‌المعارف تشیع، مهدی محقق برگزار می‌شود.

نظر شما !!