نشست خبری «چهاردهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد» برگزار می‌شود

اعضای هیئت علمی چهاردهمین دوره جایزه جایزه ادبی «جلال آل‌احمد» منصوب شدند

اعضای هیئت علمی چهاردهمین دوره جایزه جایزه ادبی «جلال آل‌احمد» منصوب شدند