نقشه راه و بومی‌سازی فیلترهای پرکاربرد در صنعت پالایش گاز تدوین می‌شود

به گزارش فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، رصد فناوری‌های جدید در خصوص فیلترهای مورد استفاده در صنعت پالایش گاز دنیا، گردآوری اطلاعات شرکت‌های داخلی معتبر سازنده فیلترها و مستندسازی پتانسیل‌ها و توانمندی‌ها و تهیه نقشه راه با توجه به نقاط ضعف و قوت موجود و همچنین جذابیت‌های توسعه فناوری در ساخت فیلترها از اهداف این پروژه محسوب می‌شود.

گام نهادن در رفع بخشی از نیاز صنعت پالایش گاز کشور با هدف جداسازی ذرات و ترکیبات مزاحم با استفاده از فیلترهای مناسب را می‌توان از مزایای این پروژه به شمار آورد.

همچنین جلوگیری از آسیب بیشتر به مواد و تجهیزات پیچیده و گران قیمت فرآیندی و افزایش کارایی و راندمان واحدهای فرآیندی از دیگر ضرورت‌های بررسی و رصد فیلترهای مورد استفاده در صنعت پالایش گاز محسوب می‌شود.

این پروژه از سه فاز تشکیل شده است که در فاز اول آن مطالعات جامع در زمینه فناوری فیلتراسیون متداول و نوین و نحوه ساخت آن در دنیا انجام ‌می‌شود.

به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت، همچنین در فاز دوم یک پایش کلی درخصوص کاربرد فیلترها در فرآیندهای موجود در کشور و صنعت پالایش گاز انجام می‌شود که در این مرحله با توجه به شناسایی توانمندی‌ها، نقاط ضعف، وضعیت کنونی و پتانسیل‌های آتی در کشور نیز استخراج خواهد شد.

در نهایت در فاز سوم این پروژه با توجه به مطالعات صورت گرفته در مراحل قبل و با عنایت به چالش‌ها و افق‌های پیش رو و جذابیت‌های موجود در زمینه این فناوری، نقشه راه مناسبی تهیه خواهد شد تا بتوان نیاز بخشی از صنایع کشور به این تجهیزات فرآیندی را تامین کرد و با بومی‌سازی این صنعت به خودکفایی لازم رسید.

انتهای پیام

نظر شما !!