نمايشگاه بين المللي اختراعات تایلند

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات و تکنولوژی های نوین در کشور تایلند

♦ وضعيت : آغاز ثبت نام از مهر ماه ۱۴۰۰

♦ مهلت ثبت نام: ۱ دی ماه ۱۴۰۰

♦ تاریخ برگزاری: ۱۵ لغایت ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۰

♦دریافت فرم ثبت نام:  “دریافت فایل ثبت نام با فرمتPDF” (فرم ثبت نام از مهر ماه ۱۴۰۰ در دسترس خواهد بود)

♦ سايت رسمي مرجع برگزار كننده:

www.nrct.go.th

نظر شما !!