نمایشگاه نوآوری های بانوان کره جنوبی ۲۰۲۳

♦ جشنواره بین المللی بانوان مخترع و کارآفرین کشور کره جنوبی

♦ وضعيت : آغاز ثبت نام از فروردین ماه ۱۴۰۲

♦ مهلت ثبت نام: ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۲

♦ تاریخ برگزاری:  شهریور ماه ۱۴۰۲

♦دریافت فرم ثبت نام: “دریافت فایل ثبت نام با فرمتPDF” (فرم ثبت نام از فروردین ۱۴۰۲ در دسترس خواهد بود)

♦ سايت رسمي مرجع برگزار كننده:

www.kiwie.or.kr

 

نظر شما !!