نمایش اعتماد به نفس یک جوان در آزادی؛ / رضائیان حالا یک رقیب جدی در سپاهان دارد

نمایش اعتماد به نفس یک جوان در آزادی؛

آریا یوسفی رفته رفته جای خود را در ترکیب سپاهان باز کرد و حالا می‌توان از او به عنوان یک رقیب جدی برای رضائیان نام برد.

نظر شما !!