نوشتن ارباب حلقه‌ها کمتر از اختراع زبانش زمان برده است؟

«تماشای خورشید»؛ مراسم نکوداشت بنیان‌گذار دایره‌المعارف تشیع، مهدی محقق برگزار می‌شود.

نظر شما !!