هشدار جدی همتی به دولت؛ برداشت بانک‌ها به ۱۰ برابر رسیده است/ تا شرایط سخت‌تر و پرهزینه‌تر نشده تدبیر کنید

هشدار جدی همتی به دولت؛ برداشت بانک‌ها به ۱۰ برابر رسیده است/ تا شرایط سخت‌تر و پرهزینه‌تر نشده تدبیر کنید

 

نظر شما !!