واکنش‌های دانشگاه‌های اروپا به جنگ در اوکراین

به گزارش فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین به نقل از ریسرچ پروفشنال فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشینز، ابراز همدردی دانشگاه‌های اروپا در حالی عنوان شد که نیروهای مسلح روسیه از چندین جبهه به اوکراین حمله کردند و تاکنون بیش از صدها شهروند اوکراینی کشته شده‌اند و در نتیجه این تهاجم دانشگاه‌های اوکراین بسته شده‌اند.

آلمان

کنفرانس روسای دانشگاه‌های آلمان حمله روسیه به اوکراین را محکوم کرد و اعلام کرد  در همبستگی با اوکراین و دانشگاه‌های این کشور ایستاده است.

پیتر آندره رئیس این کنفرانس گفت که این گروه “عمیقاً نگران زندگی و رفاه دانشمندان و دانشجویان اوکراینی است” و دانشگاه های آلمان “تا جایی که بتوانند از آنها حمایت خواهند کرد”.

وی همچنین هشدار داد: قابل پیش بینی است که این تحولات آسیب جدی به روابط علمی آلمان و روسیه وارد می‌کند. ما باید پیامدهای مربوطه را با جزئیات بررسی کنیم.

در سال ۲۰۲۱ میلادی بیش از ۸ هزار و ۲۰۰ دانشجوی اوکراینی در آلمان حضور داشتند و ۱۱۳ دانشگاه آلمانی با ۸۹ دانشگاه در اوکراین همکاری داشتند.

فرانسه

همچنین، سازمانی مشابه در فرانسه، همبستگی خود را با دانشگاه‌های اوکراین را اعلام کرد. دربیانیه این سازمان آمده است که روسای دانشگاه‌های فرانسه از دانشگاه‌های اوکراین حمایت می‌کنند. همچنین باید فرصتی برای بسیج تمام انرژی‌ها برای ایمنی دانشجویان این کشور و به طور گسترده‌تر فراهم شود.

فرانسوی‌ها معتقدند که مسئولیت دانشگاه‌های اروپاست که کار کنند تا عقل و هوش به شرایط فعلی حاکم شود.

انجمن دانشگاه‌های اروپا  نیز در توییتی اعلام کرد که با ۲۶ عضو خود در اوکراین همبستگی می‌کند و افزود که با دانشگاه‌ها در تماس است و هر گونه حمایتی که بتواند ارائه خواهد کرد. اتحادیه اروپا به طور کامل به صلح و همکاری متعهد است و به تأمل، خویشتن داری و پایان سریع این بحران امیدوار است.

اظهارات دانشگاه ها در حالی منتشر شد که اتحادیه اروپا از موج جدیدی از تحریم ها علیه روسیه خبر داد.

انتهای پیام

نظر شما !!