واکنش خاص به درخشش غیرمنتظره؛ / برونو با لگد از ستاره پرتغال تشکر کرد! (عکس)

واکنش خاص به درخشش غیرمنتظره؛

هت‌تریک راموس هرناندر از آن اتفاقاتی بود که هیچ کس تصورش را هم نمی‌کرد.

نظر شما !!