واکنش معاون وزیر ارتباطات به موافقت مجلس با بررسی طرح صیانت

واکنش معاون وزیر ارتباطات به موافقت مجلس با  بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران شبکه‌های اجتماعی» طبق اصل ٨۵ قانون اساسی:

سرمایه اجتماعی را نابود می‌کند و در نهایت به اهداف نادرست و نسنجیده خود نخواهد رسید

 

 

نظر شما !!