وزیر کشور: استاندار کرمانشاه تغییر کرد/ احتمال تغییر دو استاندار دیگر

 

نظر شما !!