وقوع آتش‌سوزی در جنگل ویسر کجور نوشهر

 مصطفی مرادی صادق با اشاره به آتش‌سوزی در جنگل ویسر کجور نوشهر، اظهار کرد: این آتش‌سوزی بعدازظهر امروز دوشنبه در “بزاسرا” گزارش شد که بلافاصله گروه‌های اطفاء حریق به منطقه اعزام شدند.

به گزارش پایگاه خبری فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین از شهرستان نوشهر، مرادی صادق  ادامه داد: این آتش‌سوزی در حوزه نظارت طرح گلبند ویسر اتفاق افتاد که طبق گزارش اولیه حدود ۲ هزار مترمربع  بصورت پراکنده، لکه‌ای و سطحی
طعمه حریق شد.

وی گفت: نیروهای منابع طبیعی در حال مهار آتش‌سوزی هستند که به محض اطفاء کامل متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

نظر شما !!