ویدئو / از تلاش برای تغییر مسیر یک سیارک تا ردپای انسان اولیه در جزیره هرمز
ویدئو / از تلاش برای تغییر مسیر یک سیارک تا ردپای انسان اولیه در جزیره هرمز

در این شماره از بسته اخبار علم و فناوری فرماندهی، خبرهایی از نخستین تلاش بشر برای انحراف یک جرم آسمانی، خیز آمریکا برای احداث نیروگاه هسته‌ای در کره ماه، کشف شواهد استقرار انسان‌های اولیه در جزیره هرمز و دو خبر دیگر را مرور می‌کنیم.

مترجم: محمدرضا قاسمی / تدوینگر و گوینده: آرام توکلی