پاکدامن به رنکینگ هفدهم جهان آمد

به گزارش “ورزش سه” و به نقل از ایسنا، مسابقات شمشیربازی سابر سئول به پایان رسید و علی پاکدامن تنها نماینده ایران در این مسابقات تا مرحله یک هشتم نهایی پیش رفت و سپس توسط نفر اول رنکینگ جهان حذف شد.

پاکدامن در مسابقات سئول سیزدهم شد و همین مسئله باعث شد که در رنکینگ جهانی هم یک پله صعود کند.

پاکدامن پیش از این در رده هجدهم جهان قرار گرفته بود که اکنون به رده هفدهم آمد.

محمد رهبری و محمد فتوحی هم که در این مسابقات حضور نداشتند، هر کدام به ترتیب چهار و سه پله تنزل جایگاه داشتند.

نیما زاهدی و فرزاد باهر هم با اینکه در این مسابقات شرکت نکردند اما به ترتیب سه و یک پله جایگاهشان بهبود پیدا کرد.

از مسابقات گرندپری سئول، امتیازات برای کسب سهمیه المپیک پاریس محاسبه می شود.

رنکینگ شمشیربازان ایران پس از مسابقات سئول به شرح زیر است: (اعداد داخل پرانتز رنکینگ قبلی بازیکنان است.)

۱۷- علی پاکدامن(۱۸)
۵۰-محمد رهبری (۴۶)
۵۵- محمد فتوحی (۵۲)
۶۷- نیما زاهدی (۷۰)
۷۰- فرزاد باهر (۷۱)

نظر شما !!