پاکستان: ساخت حصار مرزی با افغانستان تکمیل می‌شود

به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، «شیخ رشید احمد» وزیر کشور پاکستان درباره تنش‌های اخیر با طالبان بر سر مرز مورد مناقشه افغانستان و پاکستان گفت: اسلام‌آباد در نظر دارد ساخت حصار مرزی با افغانستان را تکمیل کند.

به گزارش «داون فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشینز»، رشید احمد گفت: برای پروژه حصار مرزی پول زیادی هزینه شد، ما با میزبانی از نشست سازمان همکاری اسلامی همه جهان را به پاکستان دعوت کردیم زیرا می‌خواهیم به طالبان کمک کنیم؛ طالبان نیز به ما اطمینان داده‌اند که خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نخواهد شد.

طالبان هفته گذشته در تقابل با نظامیان پاکستانی از ایجاد حصار مرزی در امتداد «خط دیورند» جلوگیری کرده و هشدار داده بودند که در آینده نیز با چنین اقداماتی مقابله می‌کنند.

پاکستان تاکنون حدود 90 درصد مرز مورد مناقشه 2600 کیلومتری با افغانستان را باوجود انتقاد دولت سابق افغانستان به‌طور یکجانبه حصارکشی کرده است.

حصارکشی یکجانبه مرز مورد مناقشه توسط پاکستان از دلایل اصلی تیره شدن روابط بین دولت‌های قبلی افغانستان و اسلام‌آباد بود و تقابل طالبان با نظامیان پاکستانی نشان می‌دهد که دیورند همچنان به‌عنوان موضوعی بحث‌برانگیز بین دو کشور باقی مانده است.

انتهای پیام/.

نظر شما !!