«پنجاه پنجره» منتشر شد/داستان‌های برگزیده برای نوجوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «پنجاه پنجره» مجموعه داستان‌های برگزیده ایرانی برای نوجوانان، با حمایت انجمن سینمای جوانان ایران و مشارکت معنوی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان منتشر شد.

در کتاب پنجاه پنجره داستان‌هایی به قلم نویسندگانی چون احمد اکبرپور، محمدرضا بایرامی، محمود برآبادی، مهدی حجوانی، فاطمه سرمشقی، نقی سلیمانی، نوید سیدعلی‌اکبر، محمدرضا شمس، محمدرضا مرزوقی، محمد میرکیانی و عبدالمجید نجفی گرد آمده است.

سیدعلی کاشفی خوانساری دبیر علمی گزینش این داستان‌ها در مقدمه کتاب به جایگاه اقتباس در فیلم کوتاه و ضرورت تعامل بیشتر میان داستان‌نویسان کودک و نوجوان و سینماگران پرداخته است.

انتشارات جیکا کتاب پنجاه پنجره را شامل ۳۲ داستان کوتاه نوجوانانه به همراه رمزینه ۱۰ فیلم کوتاه اقتباسی کودک و نوجوان در ۲۴۰ صفحه برای استفاده در مراکز انجمن سینمای جوانان ایران منتشر کرده است.

نظر شما !!