پنجعلی: فوتبال ایران هیچ وقت حرفه‌ای نمی‌شود

به گزارش “فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین”، محمد پنجعلی مدافع اسبق تیم ملی و باشگاه پرسپولیس محمد پنجعلی با اشاره به این موضوع که فوتبال ایران هیچگاه به سطح حرفه‌ای نرسیده است، گفت: از زمان فوتبالیست بودن تا امروز آنچه که در فوتبال ایران دیده‌ام سندسازی و دروغگویی بوده است. هیچ یک از باشگاه‌های کشور ورزشگاه مختص به خود ندارند، آکادمی فوتبال برای نوجوانان نداریم اما همیشه به دروغ برای هر باشگاه ورزشگاه معرفی و درباره آکادمی برنامه سازی کرده‌ایم.

 

وی در ادامه با اشاره به موانع پیش رو گفت: یکی از مهمترین شاخص‌هایی که به حرفه‌ای شدن کمک می‌کند درآمد مستمر برای باشگاه هاست. منبع مهم درآمدزایی هم دریافت حق پخش تلویزیونی است که تاکنون محقق نشده است. همچنین درآمد حاصل از نقل و انتقال بازیکنان به جیب افراد خاصی می‌رود و درآمدی عاید باشگاه‌ها نمی‌شود.

کاپیتان پیشین تیم ملی درباره باشگاه‌های غیردولتی وابسته به شرکت‌ها گفت: بسیاری از این شرکت‌ها از درآمدی که باید صرف کارگر شود برای باشگاه‌های وابسته به خود استفاده می‌کنند در حالی که این باشگاه‌ها باید به صورت مستقل درآمد داشته باشند.

 

پنجعلی با تاکید بر این که تفکر و زیرساخت فوتبال حرفه‌ای در کشور وجود ندارد در برنامه رادیویی ورزش بدون ویرایش گفت: اگر ایران روال حرفه‌ای شدن را از یک کشور خارجی تقلید و الگوبرداری می‌کند باید از دروغ و دور زدن قوانین بپرهیزد. فرآیند حرفه‌ای شدن بسیار پرفراز و نشیب است و به زمان زیادی نیاز دارد. دولت با اعطای وام و حمایت از بخش خصوصی می‌تواند زمینه و زیرساخت این مسیر را فراهم کند.

نظر شما !!