پیام پله پس از درگذشت مارادونا: فوتبال در بهشت (عکس)

پیام پله در سال ۲۰۲۰ پس از درگذشت دیگو آرماندو مارادونا: “یک روز، امیدوارم ما بتوانیم با هم در بهشت فوتبال بازی کنیم”

پیام پله در سال ۲۰۲۰ پس از درگذشت مارادونا (عکس)

نظر شما !!