پیشنهاد‌های اصلاح‌ اساسنامه نصر تهران منتشر شد / آیا نمافا رسماً متولد می‌شود؟

مجمع عمومی فوق‌العاده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران هشتم دی‌ماه با موضوع اصلاح‌ اساسنامه برگزار می‌شود. از همین رو کارگروه اصلاح اساسنامه، پیش از مجمع پیشنهادهای خود را به‌طور رسمی منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، با گذشت بیش از ۱۶ سال از تأسیس این سازمان، بازنگری در اساسنامه‌ یکی از موضوعات مهمی بود که در هیئت‌مدیره دوره ششم نصر تهران به آن توجه شد.

برای این منظور در اواخر سال ۱۳۹۹ کارگروه اصلاح اساسنامه‌ در نصر تهران تشکیل شد و با برگزاری بیش از ۱۵ جلسه، پیش‌نویس پیشنهادی اساسنامه نصر تهران توسط این کارگروه تهیه شد؛ تا جایی که امسال، موضوع اصلاح اساسنامه‌ برای اولین‌بار در طول زمان تأسیس این سازمان به‌عنوان دستور جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده تعیین شده و بر همین اساس، کارگروه اصلاح اساسنامه نصر تهران پیشنهاد‌های اصلاحی خود را برای اطلاع عموم اعضای صنف منتشر کرد.

مجید اورعی، عضو هیئت‌مدیره‌ و رئیس کارگروه اصلاح اساسنامه نصر تهران در رابطه با پیشنهاد‌های اصلاحی گفت: «تغییر نام سازمان از نصر به نمافا و اصلاح دامنه فعالیت آن از رایانه‌ای به فاوا، تصحیح ماهیت سازمان از نظام صنفی به نظام مهندسی آی‌سی‌تی، اصلاح و تفکیک وظایف سازمان کشوری و استانی و اعتباربخشی به مجوز سازمان از جمله موارد پیشنهادی با رویکرد اصلاح ماهیت سازمانی است.»

او همچنین ضرورت رسیدگی و سامان‌دهی اشخاص حقیقی، اضافه‌شدن رکن مرکز داوری (مرجع حل اختلافات فاوا)، اضافه‌شدن رکن مرکز پژوهش‌ها (مرکز تخصصی پژوهش‌های حکمرانی فاوا) و افزایش ظرفیت کمیسیون‌ها در مدیریت سازمان را از اهم پیشنهاد‌های اصلاحی با رویکرد افزایش ظرفیت سازمان دانست.

اورعی تعیین تکلیف نقش هیئت‌رئیسه در مدیریت سازمان و رابطه آن با سایر ارکان، بازنگری در شرایط کاندیداهای اعضای هیئت‌مدیره و دبیر سازمان، بازنگری در ظرفیت و تعداد نمایندگان هر یک از شاخه‌های اعضا، بازنگری در شرح وظایف هیئت‌مدیره، رئیس سازمان، دبیر و خزانه‌دار، بازنگری در منابع درآمدی سازمان و بازنگری در وظایف و اختیارات شورای انتظامی را نیز از دیگر پیشنهاد‌های اصلاحی با رویکرد افزایش کارآمدی مدیریت سازمان عنوان کرد.

عضو هیئت‌مدیره نصر تهران همچنین تأکید کرد: «موضوعاتی از جمله اصلاح و بازتعریف تعاریف پایه و مهم، خارج‌شدن شرایط عضویت از اساسنامه و ارجاع به آیین‌نامه‌های الحاقی، به‌روزرسانی شرایط اطلاع‌رسانی و انتخابات با امکانات نوین الکترونیکی، امکان خروج اعضای غیرفعال از سازمان و صیانت از ماهیت مجمع در مدیریت سازمان موارد مهم دیگری بود که در اصلاح اساسنامه به آن پرداخته شد.»

نظر شما !!