چرا باید کتاب  «چه شد؟» را بخوانیم؟ داستان افول اجتماع در نیم قرن اخیر (+فیلم)

کتاب چه شد؟ داستان افول اجتماعی در ایران نوشته محسن گودرزی و عبدالمحمد کاظمی پور است که توسط نشر اگر  چاپ و روانه بازار شده است. کتاب چه شد؟ داستان هشدار دهنده افول اجتماع در ایران است.

چاپ دوم کتاب چه شد را از کتابفروشی های معتبر می توانید تهیه کنید.

نظر شما !!