کاپیتان ملوان راهی بیمارستان شد

هافبک با سابقه ملوان انزلی در دیدار با هوادار دچار یک حادثه شد که به خیر گذشت.

نظر شما !!