کتاب “چالش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در منابع آب” منتشر شد

به گزارش فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، کتاب دکتر امید بزرگ حداد، استاد دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران تحت عنوان «چالش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در منابع آب» ” Economical, political, and amicable Issues in Water Resources”، از سوی انتشارات الزویر منتشر شد.

طبق اعلام روابط عمومی دانشگاه تهران، این کتاب، یک مرور کلی جامع و بین رشته‌ای بر هر سه عامل مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و ارتباط آنها با منابع آب ارائه می‌دهد. در بخش اقتصادی به مسائلی شامل حسابداری آب، اقتصاد آب، قیمت‏ گذاری آب، بازار آب، بانک آب و بورس پرداخته شده است.

در بخش سیاسی نیز موضوع‌هایی همچون قدرت آب و هیدروهژمونی، دیپلماسی و هیدروپلیتیک آب، حقوق و قوانین آب، حکمرانی و سیاست‌گذاری آب، مدیریت منابع آب مشترک و سامانه‌های مدیریت آب بررسی شده‌اند. همچنین در بخش مسائل اجتماعی مواردی مانند آب و فرهنگ، تمدن و تاریخ، کیفیت آب، بهداشت و سلامت و آب و جامعه مورد بحث قرار گرفته‌اند.

انتهای پیام

نظر شما !!