گرندپری فلوره/ حذف تنها شمشیرباز ایرانی در مرحله مقدماتی

گرندپری فلوره

در نخستین روز از مسابقه گرندپری ایتالیا، تنها نماینده کشورمان از دور مسابقات کنار رفت.

نظر شما !!