گزارش درباره مسابقات به کمیته داوران/ سازمان لیگ به چینش داوران ورود کرد!

به گزارش “ورزش سه”، یکی از انتقادهایی که همواره به کمیته داوران فدراسیون فوتبال وارد بوده، درباره چینش داوران است. بارها دیده ایم که با وجود برخی حساسیت ها از سوی یک باشگاه نسبت به یک داور همان شخص برای قضاوت انتخاب شده و همین امر موضوعاتی را ایجاد کرده است.

در چنین شرایطی سازمان لیگ فوتبال قصد دارد به چینش هرچه بهتر کمیته داوران کمک کند. از این رو هر هفته درباره بازی های حساس لیگ برتر گزارش هایی کتبا از سوی کمیته مسابقات به کمیته داوران ارائه می شود تاآنها بر اساس شرایط موجود بتوانند گزینه بهتری را برای قضاوت مسابقات مختلف برگزینند.

این مساله در تعامل میان سازمان لیگ و کمیته داوران شکل گرفته و از این هفته نیز اجرایی می شود. با توجه به حساس تر شدن مسابقات در هفته های پایانی، کمیته داوران چنین تصمیمی را اتخاذ کرده تا از دستگاه های دیگر نیز در چینش بهتر کمک بگیرد.

نظر شما !!