گلزاری: تیم ما هم به امید زنده است / کاپیتان و تشکر ویژه از تماشاگران خاص گل‌گهر

گلزاری: تیم ما هم به امید زنده است

کاپیتان گل گهر با ذکر خصوصیت فنی قلعه نویی می گوید فقط به بردن استقلال فکر می کنند.

نظر شما !!